Informatie muziekprofessionals

muziekprofessionalHet vak van beroepsmusicus staat al heel lang onder druk. Musici hebben te maken met een veelheid aan uitdagingen om hun vak te kunnen uitoefenen. Daarnaast zijn ze zeer individualistisch en doppen graag hun eigen boontjes. Veel organisaties kunnen hen ondersteunen, waaronder beroepsverenigingen, vakbonden, zakelijke dienstverleners enzovoort. In gesprekken met (jonge) gebruikers van Studio Sophia blijkt dat niet alle musici een overzicht hiervan hebben. Om hier in te voorzien wordt op deze pagina een begin gemaakt met een dergelijk overzicht. Alle nuttige aanvullingen zijn welkom.

Beroepsverenigingen voor musici

Een beroepsvereniging zet zich in voor een specifieke beroepsgroep en verzorgt na- en bijscholing (workshops-symposia-intervisiegroepen) waardoor collega’s kennis met elkaar kunnen delen (en netwerken) in het kader van Life long learning. Daarnaast wordt kennis-onderzoek- innovatie verzameld en doorgeven via een vakblad. Ook houden ze contact met Europese- en wereldwijde zusterorganisaties. Door lid te worden versterk je je eigen professionaliteit.

Voor Contact
BIM-pro Improviserende musici Mark Alban Lotz
EGTA Gitaristen en gitaardocenten
EPTA Pianisten en pianodocenten Elize van den Berg
ERTA Blokfluitisten-docenten
ESTA Strijkers en strijkinstrumentdocenten
Harpvereniging alle harpspelers
KVOK Organisten en kerkmusici Gerwin Hoekstra
NFG Fluitisten en fluitdocenten Marieke van der Horst
NVZ Zangers en zangdocenten Willemijn van Gent

Belangenbehartiging voor musici

Diverse organisaties zijn actief om de algehele economische positie van musici te bevorderen. Vakbonden trachten dit te bereiken door namens musici met werkgevers in gesprek te gaan. Platforms als Kunsten 92 en Platform Freelance Musici zetten zich in voor een algemene verbetering van de positie van musici. Door lid te worden geef je de onderhandelaars meer gewicht en krijgen ze meer voor elkaar.

Kunsten 92 Koepelorganisatie voor kunst-, cultuur en erfgoedsector
Kunstenbond-NTB Vakbond voor de kunst- en cultuursector
Nederlands Toonkunstenaars register Voor verzekeringen van instrumenten-transport
Platform voor Freelance Musici Zet zich in voor de positie van ZZP’ers in de sector
SENA Regelt de rechten van muzikanten en producenten.

Tools voor musici

Moneybird Boekhoudprogramma
Ticketkantoor Kaartverkoop voor concerten

Nuttige websites

Beroep Kunstenaar Alles over de zakelijke kant van werk in de kunst- en cultuursector

Politiek – Standpunten

De politiek staat aan de basis van alle besluiten die over de muzieksector worden genomen. Hier vind je de standpunten en wie je moet hebben als je ergens meer van wil weten.

Ministerie van OCW Ingrid Engelshoven en Arie Slob
 
Tweede kamer Woordvoerder cultuur
50plus Léonie Sazias
CDA Lenny Geluk-Poortvliet
D66 Salima Belhaj
Groenlinks Corinne Ellemeet
PvdA Lodewijk Asher
VVD ?
Vaste kamercommissie voor OCW